miércoles, 8 de junio de 2011

FRANCIS FERNANDEZ RUEDA, UN ESTEPEÑO EN LA OPERA FRANCESA. XIV. Lully: Atys, tragédie en musique / Les Arts Florissants